Mis neil noortel seal peas toimub?

Õpetades tänaseid noori, olen end tabanud mõttelt, et nende (efektiivse) mõttetöö käivitamiseks peaks käsitletav teema justkui kerkima nende endi seest, suhestuma elu või tõekspidamistega. Kõik on õige, aga kuidas seesugust protsessi juhtida? Kui nad veel on nii erinevad. Olen proovinud kunstiülesannetesse suhtuda kui omamoodi mõõtevahenditesse uurimistöös 😁. Järgnev ülesanne seda oli, iseasi on alati see, kui palju üks või teine õpilane panustab üleüldse. Valisin kunstivooludest rääkimiseks juugendi, mille ilusaid arhitektuurinäiteid saab Tartust leida, samas pakub juugendelementide laialdane kasutamine kujunduses võimalust liita ülesandesse popkultuuri märgi - plakati ning lõpuks ka emotsionaalse juugendi omaduse - noorusliku värskuse. Õpilased pidid looma juugendelementidega kujundatud plakati, mille sõnum kutsub noori tegelema asjadega, millel noorte endi arvates on väärtus. Rõhutasin tegevust. Eesmärgipäraselt. Kommentaarid