Keskaeg ja "Surmatants"

 


Õpilased tegelesid surma mõtestamisega tegelaskuju loomise kaudu. Personifitseerimine kätkeb endas rohkelt tähenduse andmise võimalusi. Õpilasel tuleb kõigepealt jõuda selgusele, millised sümbolid tema jaoks tähendavad surma, seejärel leida sümbolitega seotud omadustele vastavaid olendeid. 


Valisid ka inimese, kellele surm külla tuli ning keda seejärel Surm meelitama hakkab endaga kaasa tulema. Selgus, et oli keeruline luua Surma ja inimese vahelist dialoogi. Kindel aga on see, et ei tohi karta tegeleda koolis seesuguste teemadega, õpilaste endi meelest on surm elu loomulik osa. 

Kommentaarid