Altar - tõstame esile väärtusi

 Diptühhonid ja triptühhonid omavad religioosset tausta, kuna enamasti neid saab näha kirikutes altari kui jumalale ohvri toomise koha kaunistustena. Kaasaegsed kunstnikud on altarist loonud omaette maailma, andnud sellele nii pühaduse või jumaluse austamise funktsiooni, aga ka juhtinud altariga tähelepanu ühiskonnas lokkavatele pahedele, milele tuuakse ohvriks oma hing. 

Õpilastele sai räägitud mitmeosalistest teostest diptühhoni ja triptühhoni näitel ning seejärel tuli neil endal valida mõni väärtus või hoopis pahe, millest luua enda mitmeosaline teos. 
Natuke lugemist

https://imagejournal.org/article/altars-unknown-god/ 

Kommentaarid